Archives for 

Máy làm đá viên

Máy làm đá viên có khả năng sản xuất công suất nhỏ 1 tấn, 3 tấn, 5 tấn, đến công suất lớn 50 tấn đá viên mỗi ngày (đá bi, đá mi, đá 8, đá uống bia, đá giải khát).