Cách sản xuất nước đá cây

Để sản xuất nước đá cây, các cơ sở xây dựng một hệ thống làm lạnh các khuôn chứa nước hình lập phương lớn. Khi đông đặc thành nước đá, các khuôn nước đá sẽ được kéo lên, nhúng và xối nước để các thanh nước đá to lớn trôi ra khỏi khuôn. Mỗi khối nước đá thành phẩm có thể nặng đến 50kg hoặc nhiều hơn.

Sản xuất nước đá cây nặng 50kg

Những cây nước đá to nặng hơn 50kg

Một hệ thống làm lạnh các khuôn nước đá to lớn được đặt trong một hầm chứa các khuôn:

Hầm chứa các khuôn nước đá

Hầm chứa các khuôn nước đá

Sau khi được làm lạnh, các khuôn chứa nước ban đầu sẽ đông đặc lại thành những khuôn nước đá:

Khuôn nước đá đông đặc

Khuôn nước đá đã đông đặc có thể xuất hầm

Máy làm nước đá cây

Các khuôn nước đá nằm trong một hệ thống làm lạnh của máy làm nước đá, với hầm chứa nước muối chảy bên dưới các khuôn làm nước trong khuôn đông lạnh thành nước đá.

Quy trình làm lạnh sản xuất nước đá cây

Một quy trình làm lạnh sản xuất nước đá cây

Ngoài ra còn có một số dạng khuôn nước đá khác, cho ra các sản phẩm nước đá cùng loại nhưng đa dạng về mẩu mã hơn:

Dạng khuôn nước đá khác

Nước đá cây với khuôn có chiều ngang rộng hơn

-✪-

Nguồn: Nước Đá Bình Dương.

Comments are closed.