Archives for 

Nước đá khô

Quy trình sản xuất và giá cả các sản phẩm nước đá khô. Thông tin thị trường, những điều cần biết, nhà máy nước đá khô.

Nước đá khô dùng để làm gì?

Nước đá khô, băng khô, đá co2
Nước đá khô (hay băng khô, đá co2) thường được dùng để làm lạnh, giữ lạnh nhằm vận chuyển và bảo quản các sản phẩm dễ hư hỏng vì nhiệt độ. Nước đá khô được dùng nhiều trong các ngành công nghiệp thực phẩm, thủy hải sản và còn được dùng để bảo quản vắc […] Xem tiếp →