Nước đá khô – ảnh “thăng hoa” tuyệt đẹp của đá khô co2

Nước đá khô (hay còn gọi là băng khô, tuyết cacbonic) ngoài tác dụng làm lạnh thực phẩm, bảo quản các thiết bị y tế, dược phẩm… Đá khô CO2 còn được dùng để tạo khói, sương mù trên sân khấu, nhà hát hay vũ trường. Vì khi đá khô gặp nước sẽ chuyển sang thể khí (tạo khói – do CO2 thăng hoa).

Nước đá khô thăng hoa tạo khói

Nước đá khô thăng hoa tạo khói

Dưới đây là một số ảnh đẹp nước đá khô:

Nước đá khô dùng tạo khói

Đá kho CO2 tạo ra nhiều khói khi gặp nước

Đá khô khi gặp nước sẽ tạo thành rất nhiều khói ( do CO2 bị thăng hoa). Người ta sử dụng tính chất này để tạo khói, sương mù trên sân khấu, nhà hát, vũ trường… Xem thêm Ứng dụng của nước đá khô.

Nước đá khô thăng hoa thành khói

Nước đá khô thăng hoa thành khói tạo ra nhiều hình ảnh đẹp

Thêm các ảnh .gif đẹp của nước đá khô:

Ảnh gif đẹp của nước đá khô

Ảnh gif đẹp của nước đá khô

Nước đá khô trong nghiên cứu

Nước đá khô trong nghiên cứu 

Ứng dụng của nước đá khô

Nước đá khô có nhiều ứng dụng riêng biệt

Nguồn: Nước đá Bình Dương

Comments are closed.